Glas

Glas och kristall är ju så vackert oavsett om det är nytt eller gammalt. Många människor samlar på glas för att det är gammalt och värdefullt. Men många köper glas bara för att det är vackert. Kristallglas har ju en särskild lyster och kan både gnistra och i rätt belysning ge en särskild skönhet till en dukning.

Glas är urgammalt

Glas kan bildas naturligt när blixten slår ner i sand. Det var kanske så människan kom på idén att försöka göra glas själv. Människan har tillverkat glas i tusentals år. Redan för 8000 år sedan skapade människorna i Mesopotamien glasyr på sina lerkärl genom att förglasa dem.

I forntiden har man också förglasat sandborgarnas murar. Troligen har murarna då blivit stadigare.

Under antiken tillverkade man glasflaskor. Glastillverkning i stor skala startade vad man tror ungefär 1500 f. Kr i Mesopotamien, Egypten och Fenicien. Det som behövs för glastillverkning är sand, kalksten, krita och sjövatten med soda.

Glastillverkningen tog lång tid på sig att komma till Europa. Det skedde först genom kloster i Böhmen på 1300-talet och snart blev både Böhmen och Venedig välkända för sina glas. Glasen hade varit ganska orena i färgerna tidigare men blev nu alltmer rena och klara. På 1500-talet lärde man sig även att gravera i glas.

Land efter land började tillverka glas i Europa men Irland och England hängde inte med i utvecklingen. Man hade inte så mycket skog så därför klarade man inte av att börja med glastillverkning. Men på senare delen av 1600-talet upptäckte man att man kunde ha i blymönja istället för soda i glaset. Det krävde mindre bränsle och glaset blev också lättare att slipa sen. Och blyglaset var uppfunnet. På 1800-talet kom pressglaset.

Svenskt glas

I Sverige har man varit väldigt tidig med att tillverka glas. I gravar från brytningstiden mellan sten- och bronsåldern har man hittat glaspärlor.

Man hade redan från 100-talet före Kr fått tag på glasbägare under sina resor söderut.

Redan sedan 400-talet efter Kr. har man smält glaskross och smält om dem till glaspärlor. Troligen har man inte tillverkat bruksglas själv och förmodligen inte haft några heller, inte ens på medeltiden.

Ändå vet man att kyrkor och kloster fick handblåsta glasfönster på 1200-talet. Det enda man vet vidare är att Gustaf Vasa på 1500-talet lät tillverka handblåsta vinglas till hovet.

I slutet av 1500-talet startar många små hyttor i Sverige. Arkeologer har hittat spår efter en bred produktion av glas och bägare. På 1600-talet tillverkas i Sverige klarglas och kristallglas.

Under 1700-talet blev ett område i Småland känt som Glasriket för att där fanns flera fina glasbruk som Kosta Boda och Orrefors. Glasriket har behållit och utvecklat sin särställning som centrum för glastillverkning ända sen starten 1742.

De svenska glasbruken har en lång historia och är välkända. Flera av dem har haft väldigt kända glaskonstnärer knutna till sig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

flash-blog