Handla med miljön i åtanke

Idag handlar större delen av samhället om ständig konsumtion och många känner att de alltid behöver ha det nyaste och det senaste för att de ska passa in. Det är en hets som samhället måste komma ifrån då det är väldigt mycket press på naturen och miljön. För hållbarhetens skull är det därför ett bra val att köpa second hand. På grund av konsumtionen i samhället är det ofta inga problem att hitta fina och bra saker även second hand. Människor har inte plats för alla saker som de köper i kombination med allt det som de har haft ett tag. Det går att hitta helt nya och oanvända saker second hand som säljs vidare på grund av exempelvis felköp.

Allt fler blir mer medvetna om vad konsumtionen gör på miljön och väljer därför även att skänka saker till second handbutiker i kombination med att de köper nytt. På så sätt går även ofta pengarna till välgörande ändamål. Många frivillighetsorganisationer håller till i second handbutiker och du kan ofta läsa på deras hemsida vad pengarna går till. Du kan även fråga direkt i butiken. På så sätt gör du en välgörande gärning, inte endast för miljön utan även för människor som är i behov av hjälp. Det finns helt enkelt många anledningar till att man bör handla second hand oavsett vad det gäller.

De allra flesta känner till klimatförändringarna, men förstår inte att det till stor del har att göra med den förbrukning människan har och att vi använder jordens tillgångar i snabbare takt än det hinner komma nya resurser. Det är viktigt att var och en tar sitt ansvar och gör sitt bästa för att minska sin egen förbrukning och konsumtion. Om alla hjälper till gör man nämligen en stor positiv förändring för miljön och du kan leva ditt liv med gott samvete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *